h

Nieuws uit 2021

22 augustus 2021

Oproep SP Maastricht tot deelname aan demonstratie Limmel !

Oproep van SP Maastricht tot deelname aan demonstratie:
‘Géén Leeijen Loods in Limmel aan de Maas’
SP Maastricht steunt Protestactie Buurtnetwerk Limmel!

Lees verder
19 augustus 2021

Geslaagde Inkom voor studenten

Foto: SP
2 augustus 2021

Oproep aan het stadsbestuur en ondernemer om Hub-plan Trega niet door te zetten

Donderdag 29 juli werden wij, de stad en Limmel zeer onaangenaam verrast. De nieuwe eigenaar van het Trega terrein heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om daar een grote hal voor (stads)distributie en logistiek te bouwen. Wat een verschrikkelijk voornemen.
Deze aanvraag past helemaal niet bij de ontwikkelingen die wij voor ogen hebben voor dit terrein, voor Limmel en voor de stad. De SP vindt dat het niet mag gebeuren dat de breed gedragen gebiedsvisie, die met alle betrokkenen partijen wordt uitgewerkt, niet doorgaat. Deze gebiedsvisie geeft veel mooie ontwikkelingen en kansen voor de buurt en voor de stad. Het kan niet zo zijn dat er een nieuwe ondernemer verschijnt die in een solovlucht zijn eigen belangen nastreeft.
De manier waarop de ondernemer te werk is gegaan vinden wij bovendien geen vertrouwen wekken. Hij heeft achter de schermen zijn plan voor deze hub ontwikkeld en tegelijkertijd ogenschijnlijk meegewerkt aan de gebiedsvisie. Zou dit niet een mooie casus zijn om voor te leggen aan Follow the money?
U schrijft aan de raad dat u gaat onderzoeken hoe de juridische structuur over eigendom en vertegenwoordigingsbevoegdheid feitelijk is. Wij vragen ons af hoe het kan dat de gemeente zo verrast wordt door de wisseling van eigenaarschap in het grondeigendom en door de andere zaken die de ondernemer heeft gedaan in dit dossier. Wij begrijpen niet dat het college niet meer de vinger aan de pols heeft bij dergelijke belangrijke ontwikkelingen. En welke mogelijkheden ziet het college om onze eigen plannen voor het Trega/Zinkwitterrein te realiseren?
De SP wil met deze open brief de oproep van het Buurtnetwerk Limmel van 30 juli volledig steunen. En ook luid en duidelijk aangeven richting de heer Leeyen dat als het aan ons ligt zijn plan van tafel gaat. Niet op deze plek in de stad tenminste.

Lees verder
22 juli 2021

Hoe lang blijft DSM ?

De SP Maastricht begrijpt de pijn van de Mijnstreek over het vertrek van DSM. Diezelfde pijn kan ook Maastricht snel gaan treffen, want een multinational als DSM is tegenwoordig ook weer zo vertrokken.

Lees verder
10 juli 2021

art. 47 vragen over giften in relatie tot bijstand

Afschaffing van de boodschappenboete ook in Maastricht

Lees verder
9 juli 2021

art. 47 vragen SP over herhaalaanvragen bijzondere bijstand

De hulpdienst van de SP kreeg signalen van mensen met een beperking dat zij jaarlijks een verklaring moeten vragen bij hun huisarts als ze een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand in verband met een vergoeding voor was- en kledingslijtage. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier