h

Nieuws uit 2017

16 juli 2017

Ariane Schut nieuwe afdelingsvoorzitter

Foto: SP

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen zaterdag is Ariane Schut gekozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling Maastricht e.o. Ze volgt Esmé Corbee op.

Lees verder
12 juli 2017

Kaderbrief 2017

Tijdens de kaderbrief 2017 vergadering dinsdag 11 juli, heeft de SP fractie 2 waardevolle moties unaniem binnengehaald. De eerste motie is gemaakt n.a.v. het meldpunt slechte bewindvoerders, en de tweede motie gaat over verwarde mensen waar geen opvang voor is.

Lees verder
16 juni 2017

Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En dat betekent dat wij hard aan de slag moeten met de samenstelling van de kandidatenlijst.

Lees verder
11 juni 2017

Motie Tekorten Sociaal Domein

Onze SP wethouder Jack Gerats zal namens enkele gemeenten een motie indienen voor het terugdringen van de tekorten op het sociale domein. Dit doet hij tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG.

Lees verder
7 juni 2017

De Nieuwe Toekomst & Zelfredzaamheid

In april van dit jaar presenteerde De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid’.  De WRR laat zien dat naast ‘denkvermogen’ ook ‘doenvermogen’ zeer belangrijk is om mee te kunnen doen in onze samenleving. En dat we daarmee niet onbeperkt kunnen uitgaan van zelfredzaamheid van burgers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier